Προσφορές ένδυση.gr

Πρόταση Franchise - IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ.

Υπεύθυνος Ανάπτυξης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Έναρξη Δραστηριότητας / Έναρξη Franchise: 1999
Εταιρικά Καταστήματα: 1
Καταστήματα Franchise: 24
Σύμβαση: 3-6
Εμπειρία Franchise: Δεν κρίνεται απαραίτητη

IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΙΚΗΣ

Η IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί από το 1994 ως ανώνυμη εταιρείαστον τομέα της πληροφορικής με συστήματα ανάπτυξης λογισμικού, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και internet καθώς και πώληση μηχανογραφικού εξοπλισμού, ενώ οι δραστηριότητες της με άλλη νομική μορφή είχαν ξεκινήσει από το 1988.
Σαν εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και Microsoft Gold Certified Partner ενώ είναι και επίσημος συνεργάτης της HP και της Oracle. Ως εξεταστικό κέντρο στον τομέα της εκπαίδευσης, είναι πιστοποιημένη από τους φορείς ECDL και ACTA.
Τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί στον τομέα της συνεργασίας μέσω εκπαιδευτικών κέντρων και επίσημων συνεργατών για την παροχή υπηρεσιών, μεταπώληση και υποστήριξη τόσο του λογισμικού παραγωγής της ίδιας όσο τυποποιημένων εφαρμογών και εξοπλισμού hardware.
Η IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ βασίζει την οργάνωσή της στα Διεθνή Πρότυπα του Management Consulting του τομέα Πληροφορικής και Ανάπτυξης Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας. Παρέχει Υπηρεσίες σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, τις οποίες πλαισιώνει με προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας.
Στο πλαίσιο της απόφασης της IMS για επέκταση των εργασιών της και δημιουργία ποιοτικού ελέγχου συνεργατών, σε συνδυασμό με την διαπίστωση για την ανάγκη δημιουργικών και αξιόπιστων λύσεων από την αγορά, η εταιρεία απευθύνει Πρόταση Επιχειρηματικής Συνεργασίας με σκοπό την αμοιβαία ωφέλεια και το επιχειρηματικό κέρδος.

Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, ο συνεργάτης με την υποστήριξη πάντα της IMS, μπορεί να προσφέρει στους πελάτες του τα παρακάτω:

Τομέας Εκπαίδευσης
IMS Training Centers
 Σεμινάρια πληροφορικής για όλα τα επίπεδα
 Εξειδικευμένα σεμινάρια προγραμματιστών
 Σεμινάρια διοίκησης επιχειρήσεων

Next Language Schools
 Ξένες γλώσσες για όλα τα επίπεδα

Τομέας Information Technology – IMS Partners

IMS Shops
 Εμπορία εφαρμογών IMS
 Εμπορία εφαρμογών Microsoft, Oracle, Adobe κλπ.
 Εμπορία υλικών εξοπλισμού όλων των γνωστών κατασκευαστών


IMS Application Consulting
 Υποστήριξη – παραμετροποίηση, εκπαίδευση χρηστών, υπηρεσίες επέκτασης εφαρμογών IMS
 Υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης & υποστήριξης Microsoft, Oracle, Adobe κλπ.

IMS Technical Support
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Τεχνικές υπηρεσίες, Υποστήριξη συμβολαίων
o Κεντρικές υποδομές
o Περιφερειακά (Clients)


IMS Technical Support
 Κατοχύρωση domain name
 Φιλοξενία ιστοσελίδων, e-Commerce
 Σχεδίαση ιστοσελίδων, e-Commerce


Με σημαντικές παροχές όπως προβολή στο διαδίκτυο, υλικό οργάνωσης σύμφωνα με πρότυπα ISO, διαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη, ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας της επιχείρησης και αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό, η πρόταση αφορά σε 2 τομείς συνεργασίας, που είναι δυνατόν να υλοποιηθούν μεμονωμένα η και σε συνδυασμό για μεγιστοποίηση της ωφέλειας. Τον τομέα Εκπαίδευσης και τον τομέα Information Technology (IMS Partners).
Απαιτείται κυρίως επιχειρηματικό πνεύμα, διάθεση συνεργασίας και όρεξη για δουλειά ενώ το ύψος της επένδυσης είναι ανάλογο της κατεύθυνσης συνεργασίας που θα επιλέξει ο συνεργάτης.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Στο βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων της IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ συμπεριλαμβάνονται οι τομείς Information Technology και εκπαίδευσης.
Αναλυτικά:
• Η Παροχή Υπηρεσιών που υλοποιείται, ως εκπαίδευση Πληροφορικής με ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ως παροχή μεγάλου εύρους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από εξειδικευμένους τεχνικούς, ως υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού από άριστα ενημερωμένους συμβούλους και τέλος ως δημιουργία διαδικτυακών λύσεων.
• Η πώληση εφαρμογών λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί από την ίδια καθώς και η μεταπώληση προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από διακεκριμένες ξένες ή ελληνικές εταιρείες Πληροφορικής.
• Η πώληση όλων των προϊόντων PC’s, SERVERS, PRINTERS, NET¬WORKS καθώς και περιφερειακών, αναλωσίμων.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
 Οι συνεργάτες έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονα λογισμικά, τα οποία λειτουργoύν μέσω internet, τόσο για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών τους κέντρων καλύπτοντας τις διοικητικές, διαχειριστικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις τους και φροντίζοντας να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες ενός σύγχρονου και ταχέως αναπτυσσόμενου δικτύου εκπαιδευτηρίων, όσο και για την εξυπηρέτησή τους μέσω ενός συστήματος διαχείρισης πελατών στο οποίο μπορούν να καταχωρούνται και να επιλύονται άμεσα τυχόν αιτήματα.
 Βασική αρχή της εταιρείας είναι η διαρκής εκπαίδευση και υποστήριξη των συνεργατών στον εκάστοτε τομέα.
 Μέσα από τις ιστοσελίδες της εταιρείας, ο κάθε συνεργάτης έχει το δικό του χώρο διαφημιστικής προώθησης της επιχείρησής του.
 Οι συνεργάτες έχουν στη διάθεσή τους υλικό οργάνωσης της επιχείρησής τους σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO.
 Στα άμεσα και υπό υλοποίηση σχέδια, είναι η δημιουργία πλατφόρμας e-learning καθώς και εφαρμογής προσομοίωσης εξετάσεων στις οποίες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά κέντρα.
 Οι άνθρωποι της IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι πάντα στη διάθεση των συνεργατών για να υποστηρίξουν και να απαντήσουν σε οτιδήποτε προκύψει, διατηρώντας προσωπική ξεχωριστή επαφή με τον κάθε συνεργάτη.
 Η συμμετοχή στο δίκτυο πραγματοποιείται με μια απλή σταθερή ετήσια συνδρομή ενώ δεν επιβάλλεται στα μέλη τιμοκατάλογος προσφορών.
 Δεν υπάρχουν ποσοστά διαφημιστικών δαπανών ή έκτακτα ποσά χωρίς προηγούμενη συμφωνία.

Έδρα:ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ 7, ΑΛΙΜΟΣ, 17455
Γεν. Δ/ντής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Τηλέφωνο:2109801110
E-mail:
Royalties Franchise:2400 ΕΤΗΣΙΩΣ
Συμμετοχή στην Πανελλαδική Διαφήμιση: -
Μέσο Μέγεθος καταστήματος Franchise: 80-120 m2
Μέσο ύψος Επένδυσης Franchise: -
Entry Fee Franchise: 3000 Ευρώ
Τρόποι Χρηματοδότησης Franchise:
Φόρμα Ενδιαφέροντος για πληροφορίες Franchise

Συμπληρώστε τώρα την αίτηση Ενδιαφέροντος για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πως μπορείτε και εσείς να αποκτήσετε μία επιχείρηση
IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ..

Όνομα:
Επώνυμο:
Πόλη:
Νομός:
Τηλ:
Κινητό
e-mail:
Σχόλια:*


Προσοχή. Τα σχόλια σας είναι πολύ σημαντικά για την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος σας από την εταιρεία αυξάνοντας την πιθανότητα απάντησης του αιτήματός σας καθώς επίσης και να λάβετε τις πληροφορίες για το franchise που ζητήσατε.

Όλα τα πεδία είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν εκτός από το κινητό τηλέφωνο!


Παρακαλούμε γράψτε αυτό που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

Κωδικός Ασφαλείας: *


Στο FranchiseCore.gr, στόχος μας είναι να σας προμηθεύσουμε με μια μεγάλη ποικιλία πιθανών franchise ευκαιριών. Αποστέλλοντας τα στοιχεία σας μέσω της φόρμας ενδιαφέροντος, συμφωνείτε με τους όρους της πολιτικής χρήσης των πληροφοριών του site.Είσοδος

Username

Password

Ξέχασα το Password!

Δωρεάν Καταχώρηση
Εταιρείας Franchise


Προωθήστε το δίκτυο Franchise
χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Εγγραφή


Νέες ΕγγραφέςΡούχα για όλους